KMU Treu­hand und Revi­si­ons AG

Team Chur

Benja­min Schreiber

Stand­ort­lei­ter
Dipl. Wirt­schafts­prü­fer

Tele­fon +41 81 254 73 80
benjamin.schreiber@kmu-treurevi.ch

Urban Augu­stin

Stv. Stand­ort­lei­ter
Eidg. Dipl. Hotelier/Restaurateur HF/SHL

Tele­fon +41 81 254 73 95
urban.augustin@kmu-treurevi.ch

Olivia Mais­sen

Mandats­lei­te­rin Treu­hand & Finan­zen
Treu­hän­de­rin mit eidg. Fachausweis

Tele­fon +41 81 254 73 93
olivia.maissen@kmu-treurevi.ch

Bigna Grisch­ott

Sach­be­ar­bei­te­rin

Tele­fon +41 81 254 73 91                                  bigna.grischott@kmu-treurevi.ch

Lea Alig-Flury

Sach­be­ar­bei­te­rin

Tele­fon +41 81 254 73 94                                  lea.alig-flury@kmu-treurevi.ch

 

Ange­li­na Sulzer

Mandats­lei­te­rin Steu­ern
MWST Exper­tin FH | Dipl. Steu­er­be­ra­te­rin NDS HF

Tele­fon +41 81 254 73 80
angelina.sulzer@kmu-treurevi.ch